forking create 02 tn

ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมถ่ายรายการ Farm Channel ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่งมอบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

2213

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล…

https://web.ocsc.go.th/forking/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

23-07-2020 Hits:15 ข่าวกิจกรรม

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วีดีโอ คนไท…

คนไทยหัวใจเกษตร 01 มิถุนายน 2563 B3   คนไทยหัวใจเกษตร 08 มิถุนายน 2563 B3        

29-06-2020 Hits:31 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนัก…

ประกาศแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  https://www.youtube.com/channel/UCukAFXYY0ASlmogt2_Cpb9A/featured 

22-06-2020 Hits:34 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง การดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64     รายละเอียด เพิ่มเติม

16-06-2020 Hits:50 ข่าวกิจกรรม

Read more

หน้าแรก