โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Seed price Oct1

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตร…

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

30-08-2017 Hits:241 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่าย…

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง การลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2559

17-08-2017 Hits:177 ข่าวกิจกรรม

Read more

การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริ…

การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 เอกสารคำชี้แจงการรับสมัคร ใบสมัคร

30-06-2017 Hits:1433 ข่าวกิจกรรม

Read more

โครงการ 10 บาทโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ด…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61  

30-05-2017 Hits:505 ข่าวกิจกรรม

Read more