forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
นโยบาย A4
เตือนภัยแล้ง
สามารถศึกษาแนวทางขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนได้ที่ด้างล่าง

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

11111

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไ…

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถวายเพลพระ สรงน้ำพระ สรงน้ำศาลพระภูมิประจำศูนย์ฯ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  

17-04-2019 Hits:3 ข่าวกิจกรรม

Read more

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิ…

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระชัยมงคลวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

09-04-2019 Hits:25 ข่าวกิจกรรม

Read more

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการปร…

ประชาสัมพันธุ์ การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2561 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

17-12-2018 Hits:68 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง…

ประกาศการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62   รายละเอียด

19-11-2018 Hits:320 ข่าวกิจกรรม

Read more