forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
พื้นที่เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วง 46 จังหวัด 169 อำเภอ
เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Price

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  

19-11-2019 Hits:28 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

15-11-2019 Hits:24 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

12-11-2019 Hits:57 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12-11-2019 Hits:44 ข่าวกิจกรรม

Read more