Black Ribbon
นาแปลงใหญ่
นโยบาย A4
โครงการอินทรีย์

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

 Seed price1

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริ…

การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2561 เอกสารคำชี้แจงการรับสมัคร ใบสมัคร

30-06-2017 Hits:81 ข่าวกิจกรรม

Read more

โครงการ 10 บาทโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ด…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61  

30-05-2017 Hits:124 ข่าวกิจกรรม

Read more

My Little Farm

ขอเชิญ ร่วมชม และร่วมโหวด นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด ในรายการ "My Little Farm" ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด เด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 8 รายละเอียดเพิ่มเติม  

24-04-2017 Hits:154 ข่าวกิจกรรม

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พ…

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เดินทางมาทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

11-01-2017 Hits:533 ข่าวกิจกรรม

Read more