forking create 02 tn

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Price

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! "ห้ามปลอมปนข้าวหอมมะลิเ…

ประกาศ !! "ห้ามปลอมปนข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด"    

13-03-2020 Hits:25 ข่าวกิจกรรม

Read more

เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563

เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563

16-01-2020 Hits:43 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศ เรื่อง 7ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐ…

ประกาศ เรื่อง 7ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ           7 ประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับ

16-01-2020 Hits:41 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  

19-11-2019 Hits:78 ข่าวกิจกรรม

Read more

หน้าแรก