ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

 

11161

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

ครั้งที่2 ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

img007

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11158

11159

11160

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

img005

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11156

11157