วันที่ 11 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถวายเพลพระ สรงน้ำพระ สรงน้ำศาลพระภูมิประจำศูนย์ฯ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ ศู

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมถวายเพลพระ สรงน้ำพระ สรงน้ำศาลพระภูมิประจำศูนย์ฯ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

 

img003

S 40968218