วันที่ 18 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย หมู่6 ตำบลท่าสีดา อ

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย หมู่6   ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

S 24207369