ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

 

11161