ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง การดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง การดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64

10

 

 

รายละเอียด เพิ่มเติม