สถานที่ตั้งและติดต่อ

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 230 หมู่ที่ 4 ตำบลนิเวศน์

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170

โทรศัพท์ (tel.) : 043-569-114

โทรสาร (fax.) : 043-569-587

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/rice.center.roi.et