Subcategories

Display # 
Title Author Hits
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งานก่อสร้างฐานรากพร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 6
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งานก่อสร้างฐานรากพร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 7
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 9
เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 15
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 25
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 50
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 101
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 89
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 76
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 57