เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)