เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งานก่อสร้างฐานรากพร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พีดี พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง งานก่อสร้างฐานรากพร้อมห้องชั่งเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)