ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)