ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๙,๑๑๘ กระสอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๙,๑๑๘ กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)