เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ จำนวน 10,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8304