Subcategories

Display # 
Title Author Hits
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 217
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 198
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 153
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 85
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 260
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เครื่องเกี่ยวนวดข้าว Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 213
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 139
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 100
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดเล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ออกจากบัญชี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 128
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง ขายทอดตลาดเล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ออกจากบัญชี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 99