Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 104
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 96
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 127
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 162
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 356
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 310
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 198
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 1073
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 926
ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด 1196