ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เปิดรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

(ตำแหน่ง ช่างเทคนิค)

คลิกดูรายละเอียด

114445jpg

114446jpg

114447jpg

114448jpg