ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560