ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560