forking create 02 tn

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร
พื้นที่เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วง 46 จังหวัด 169 อำเภอ
เตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

Price

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

12-11-2019 Hits:34 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12-11-2019 Hits:25 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อ…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

04-11-2019 Hits:94 ข่าวกิจกรรม

Read more

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เปิดร…

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค) คลิกดูรายละเอียด

28-10-2019 Hits:255 ข่าวกิจกรรม

Read more