ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด หมายหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ ยากับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด หมายหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ ยากับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วันที่ 2021-06-02 10:21:44

อ่านต่อ...

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วันที่ 2021-06-02 10:18:46

อ่านต่อ...

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอติพร อุตตะมะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอติพร อุตตะมะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด วันที่ 2021-06-02 10:15:07

อ่านต่อ...